شرکت فراسکو عسلویه با هدف ایجاد بندر و ترمینال تخصصی محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی و گازی، جهت رفع بخشی از نیازهای زیرساختی کشور در حوزه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در عسلویه احداث گردید. از جمله فعالیت های فعلی، ارائه خدمات ترمینالی و مخزن داری، بندری و سوخت رسانی دریایی در منطقه عسلویه و آبهای خلیج فارس می باشد. با توجه به قرارگرفتن ترمینال ذخیره سازی این شرکت در قسمت پسکرانه بندر و حداقل فاصله ممکن تا اسکله ها، امکانات و زیرساخت های منحصر به فردی را در زمینه ارائه خدمات تخلیه تانکری و انتقال مستقیم محصولات به اسکله ها، ذخیره سازی محصولات متنوع نفتی و پتروشیمی در نزدیکی اسکله های بارگیری، پهلو دهی شناورهای کوچک و بزرگ تا ظرفیت صد و بیست هزار تن، تسهیل صادرات در صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی ، سوخت رسانی و ترانزیت به وجود آورده است.
شرکت فراسکو عسلویه بعد از پایان نخستین فاز توسعه در سال 1393 که با آغاز بهره برداری از مخازن، تاسیسات و بخشی از امکانات بندری در این منطقه همراه شد، از توان مناسبی در خصوص خدمات یاد شده برخوردار گردید که پس از تکمیل و شروع بهره برداری فاز دوم از اواخر سال 1394 این بندر به یکی از بزرگترین بندرهای تخصصی فرآورده های نفتی در بخش غیر دولتی تبدیل شده است. در حال حاضر شرکت فراسکو در راستای افزایش بهره وری بندر و ترمینال نسبت به اجرای فاز سوم توسعه (طرح جامع توسعه بندر و ترمینال) اقدام نموده است، که پس از اجرای این طرح، 18 میلیون تن ظرفیت بندری در سال و حدود یک میلیون و دویست هزار متر مکعب  ظرفیت ترمینالی در بخش خشکی ایجاد خواهد شد. امکانات ویژه شرکت فراسکو عسلویه از جمله استقرار زمین در منطقه مناسب و در قلب منطقه ویژه اقتصادی پارس، موج شکن، حوضچه آرامش ، ترمینال نفتی و پتروشیمی مدرن و همچنین تاسیسات و تجهیزات ایمنی و اطفاء حریق، باعث شده است تا ظرفیت های بالایی جهت توسعه بندر و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی در این خصوص فراهم گردد.